HOMEOPATSKI CENTAR DYNAMIS

Homeopatski tretman

Homeopatski pregled je detaljniji pregled od klasičnog, gde se insistira na uzimanju detalja, koliko god oni izgledali nevažni za pacijenta. To je potrebno da bi se sagledalo opšte fizičko, emotivno i mentalno stanje pacijenta. U principu, homeopatija ne leči bolest po dijagnozama. Za istu dijagnozu u homeopatiji moguće je prepisati više desetina sredstava, zato je u homeopatiji potrebno izvršiti individualizaciju, tj. odrediti po čemu se dotični pacijent razlikuje od ostalih slučajeva (primer: ukoliko dođe pacijent sa glavoboljom, potrebno je uzeti simptome te glavobolje, kada se javlja, kako se javlja, opis bola glavobolje, šta se dešava sa pacijentom kada ima glavobolju, da li postoji nešto od čega mu se stanje pogoršava ili poboljšava itd.) Zbog ovako detaljnijih pitanja potrebno je izdvojiti od 1-2 sata sa homeopatom. Nakon završenog razgovora homeopata pristupa nalaženju HS, ovaj postupak se sprovodi u više faza od kojih su neke: izbor simptoma, repertorizacija, diferencijacija.