HOMEOPATSKI CENTAR DYNAMIS

Homeopatska sredstva

Homeopatija kao alternativna medicina nudi mogućnost lečenja sredstvima koja su prirodna i netoksična, te ih mogu koristiti svi, pogotovo trudnice i deca, bez bojaznosti da će izazvati neka neželjena dejstva. Jedno od glavnih načela u homeopatiji je individualizacija, mogućnost da se svaki tretman prilagodi pacijentu, njegovom fizičkom, emotivnom i mentalnom stanju. Nakon razgovora sa pacijentom, homeopata određuje individualno homeopatsko sredstvo, odnosno konstituciju. Ovo jeste najkompleksniji i najdelotvorniji način homeopatskog lečenja.

Homeopatsko sredstvo (homeopatski lek) sadrži informaciju i energiju koja je potrebna da dovede do stanja zdravlja. Za pravljenje lekova, bilo konvencionalnih ili homeopatskih, mogu da se koriste iste supstance. Suštinska razlika je u tome na koji se način informacija leka prenosi na biološki sistem, putem supstance ili putem energije. Kod konvencionalnih lekova terapijski aktivan sastojak je supstanca. Tako za svaki lek znamo da jedna kapsula ili tableta sadrži toliko i toliko miligrama aktivne supstance.

Terapijski aktivan sastojak homeopatskog sredstva je energija. Ona je na mikroskopskom nivou obezbeđena utroškom kinetičke energije pri protresanju ili energiji vrtložnog polja, što na mikroskopskom nivou izaziva promenu strukture vode. Svako homeopatsko sredstvo je određeno supstancom čiju strukturnu informaciju sadrži i količinom energije koja je uložena u toku njegovog pravljenja.