HOMEOPATSKI CENTAR DYNAMIS

Upoznavanje sa homeopatijom

Pojam “slično se sličnim leči” poznat je još od vremena Hipokrata koji je tvrdio da se bolest može lečiti na dva načina: suprotnim (galenska farmakologija i klasična medicina) ili sličnim sredstvom u odnosu na bolest (homeopatija).

Temelje savremene homeopatije postavio je Samuel Hahnemann krajem 18 v. koji je u to vreme bio razočaran rezultatima tadašnje medicine i grubim načinima lečenja, koje je uključivalo puštanje krvi, upotebu žive, velike doze lekova itd. Razočaran što nije mogao da izleči ćerku koja je umrla od difterije, napušta medicinu i posvećuje se izučavanju homeopatije. Kroz izučavanje literature i dokazivanje primene rada homeopatskih sredstava na pacijentima, on dolazi do otkrića da supstanca koja izaziva određene simptome, iste simptome kod bolesne osobe leči. Na osnovu ovoga postavlja principe koji se i dan danas koriste u homeopatiji.

Homeopatski principi